ΚΑΛΑΘΙ
ΑΓΟΡΩΝ
0
ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΛΑΘΙΟΥ 0.00€
Υπόλοιπο για δωρεάν μεταφορικά
Ηράκλειο: 35.00€ Δωρεάν μεταφορικά
Ελλάδα: 55.00€ Δωρεάν μεταφορικά
Το καλάθι δεν ανανεώθηκε. Παρακαλώ ανανεώστε τη σελίδα και προσπαθήστε ξανα. Το καλάθι δεν ανανεώθηκε. Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο σε αυτή την ποσότητα. Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι. Τα προϊόντα προστέθηκαν στο καλάθι. Το προϊόν προστέθηκε στα Αγαπημένα Το προϊόν αφαιρέθηκε από τα Αγαπημένα Το καλάθι δεν ανανεώθηκε. Η συγκατάθεση για το newsletter ανανεώθηκε Κάτι πήγε στραβά. Παρακαλώ, δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε μαζί μας.
Όροι χρήσης διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η επιχείρηση με την επωνυμία Δοξαστάκης Νικόλαος που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης Λ. Καλοκαιρινού 141 (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική Ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω η «Ενέργεια») για το ηλεκτρονικό κατάστημα www.bachari.gr.

Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια: Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ελλάδα (περαιτέρω «οι Συμμετέχοντες»). Συμμετέχουν όλες οι αγορές που γίνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ανω των 55 ευρώ

3. Αποκλεισμός Συμμετοχής: Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι εργαζόμενοι με οποιαδήποτε σχέση με το κατάστημα Μπαχαροπωλείο και bachari.gr, (τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό εργαζομένους, καθώς και οι σύζυγοι αυτών.

4. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15/06/23 ώρα 10:00:00 (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την 02/07/23 (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια:

Κάθε 10€ αγορών ισούται με μια συμμετοχή. Για παράδειγμα μία παραγγελία αξίας 55€ ισοδυναμεί με 5 συμμετοχές για τον διαγωνισμό μας. Όσες περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώσεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις.

Η επιλογή των νικητών θα γίνει με τυχαίο τρόπο με την βοήθεια πιστοποιημένης εφαρμογής

6. Δώρo: Στο τέλος της Περιόδου και ανάμεσα σε όλους όσοι έχουν καταχωρήσει έστω και μία παραγγελία άνω των 55€ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη Διάρκεια της Περιόδου, ήτοι από 15/06/23 έως και 02/07/23, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής μέσω κλήρωσης, ο οποίος θα κερδίσει θα κερδίσει μία διαμονή για 3 βράδια σε 2κλινο πετρόκτιστο κατάλυμα στα Μάλια του Ηρακλείου Κρήτης σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί κατόπιν συνεννοήσεως με τον Διοργανωτή.

*Τα καταστήματα Μπαχαροπωλείο και bachari.gr εξαιρούνται από τη δυνατότητα εξαργύρωσης του δώρου με προϊόντα.

Οι νικητές δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής των δώρων τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών προϊόντα.

Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί στη σελίδα μας στο Instagram @bachari.gr στις 03/07/23 και θα ειδοποιηθεί τηλεφωνικά από την ομάδας μας.

7. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας της Ενέργειας), ή να ακυρώσει την Ενέργεια για σπουδαίο λόγο ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του.

8. Αποδοχή των όρων: Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και της σχετικής γνωστοποίησης αναφορικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Του Ηρακλείου Κρήτης

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η επιχείρηση με την επωνυμία Δοξαστάκης Νικόλαος (στο εξής η Εταιρεία) συμμορφούμενη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΔΠΧ) και την σχετική νομοθεσία, ενημερώνει, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, με την παρούσα όλα τα φυσικά πρόσωπα – συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, για τα εξής:

Α. Φύση και συλλογή ΔΠΧ: Τα ΔΠΧ που επεξεργαζόμαστε είναι οι πληροφορίες που μας παρέχετε οι ίδιοι κατά την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές αφορούν στον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμμετέχοντα. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τη Sleed (Εκτελούσα την Επεξεργασία), για την διενέργεια των κληρώσεων και την ανάδειξη των νικητών των δώρων. Στα ως άνω δεδομένα έχει πρόσβαση και η Pencilcase (Εκτελούσα την Επεξεργασία), η οποία είναι υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά συστήματα/εφαρμογές του διαγωνισμού.

Η Εταιρεία θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους νικητές του Διαγωνισμού, προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίησή τους και την παραλαβή των δώρων από αυτούς. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν από τους νικητές είναι το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν σε βάση δεδομένων της Εταιρείας για το απαραίτητο χρονικό διάστημα.

Β. Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ: Η Εταιρεία και οι Εκτελούσες την Επεξεργασία επεξεργάζονται τα ως άνω ΔΠΧ αποκλειστικά για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Συγκεκριμένα, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για την ανάδειξη των νικητών και την παραλαβή των δώρων από την Εταιρεία.

Γ. Αποθήκευση ΔΠΧ: Τα ως άνω υπό στοιχείο Α δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία (και τις Εκτελούσες την Επεξεργασία) και δε διαβιβάζονται περαιτέρω.