Κουβερτούρα λευκη (απομίμηση)

1.73

Ως προϊόντα απομίμησης σοκολάτας θεωρούνται εκείνα τα οποία περιέχουν συστατι-

κά κακάο αλλά στην θέση του βουτύρου κακάο έχει χρησιμοποιηθεί άλλο λιπαρό φυτικής προέλευ-
σης (υποκατάστατο βουτύρου κακάο). Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιπτώσεις ,
προσφέρουν δε χαμηλώτερο κόστος και ευκολία στην χρήση.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ