Κίστος Κρήτης (Αλαδανιά - Κουνούκλα)

0.80

(Cistus creticus) Στην Κρήτη ήταν πολύ διαδεδομένο βότανο γνωστό ως Κίστος - Λαδανιά - Κουνούκλα, το οποίο χρησιμοποιούσαν κυρίως κατά των στηθικών νοσημάτων, των διαρροϊκών και δυσεντερικών παθήσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ