Αλάδανο (Λάδανο ρετσίνι) Κίστος Κρήτης

24.52

Οι αδενικές τρίχες στα φύλλα του κίστου, παράγουν το «λάδανο» μία ελαιορητίνη που χρησιμοποιήται για θεραπευτικούς σκοπούς, στα σαπούνια, στα είδη αρωματοποιίας, απολύμανσης κλπ .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ